Gebruiksregels gebouw Samuel

Betreft losse verhuur

 • Bij aanvang van het gebruik van het gebouw Samuel wordt er gelijk afgerekend , u krijgt dan de sleutel.
 • Het toegestane aantal personen in de zaal mogen zijn 100 personen.
 • De zaal wordt per dag of per dagdeel verhuurd .
 • Zoals U de zaal aantreft zo laat U het ook weer achter.
 • De stoelen weer gestapeld, de tafels met de kopse kant naar het raam.
 • De vloer wordt na het gebruik weer netjes aangeveegd.
 • Geen water op de vloer.
 • Lege flessen en afval wordt door de gebruiker mee naar huis genomen.
 • De muziek moet uit gezet worden om 24.00 uur, om 00.45uur moet U het gebouw verlaten , dit in verband voor overlast naar de buren.
 • De volgende dag moet de zaal weer schoon opgeleverd worden.
 • Schade aan het gebouw wordt in rekening gebracht van de huurder.
 • De buitendeuren blijven dicht i.v.m. lawaai overlast naar de belendingen.
 • Er wordt buiten geen consumpties genuttigd.
 • Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van de huurder of van derden. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake, behalve in geval dat schade of letsel het gevolg is van de staat van het gehuurde en uitsluitend , voor zover verhuurder ter zake grove schuld treft of ernstig nalatig is gebleken.

Algemene Voorwaarden